MADECO realitza postes en marxa per a diferents tipus de unitats de R-32.

 • Split
 • Conductes
 • Cassette
 • Terra-sostre

El preu de la posta en marxa només depèn de la potència de la unitat, aquests es mostren a continuació i cobreixen un desplaçament màxim de 50km des de la nostre seu.

Rang potència frigorífica (W)Preu sense IVA (€)
fins a 3.5kW395
de 3.5kW a 5.5kW415
de 5.5kW a 8.5kW445
de 8.5 a 11kW525
de 11kW a 16kW580
2X1 fins a 6kW640
3x1 fins a 9kW835

Aquesta posta en marxa Inclou:

 1. Les dos disposicions de servei
 2. Comprovar la connexió elèctrica de les unitats
 3. Comprovar l’estat dels abocardats
 4. Comprovar metres línia frigorífica
 5. Pressuritzar el circuit a 35bars amb nitrogen i esperar 7 dies naturals per assegurar l’estanquitat.
 6. Realitzar del buit a la unitat
 7. Comprovar l’estanquitat del vuit
 8. Obrir el circuit frigorífic
 9. Posar-la en marxa i comprovar el funcionament

Si durant la intervenció no es pot realitzar la posta en marxa a causa d’una carència important de la instal·lació s’haurà d’abonar la disposició del servei i les hores realitzades durant el servei.

Exclou

 1. Fer o repetir els abocardats (5€/abocardat).
 2. Col·locar, penjar, desmuntar o ubicar la unitat (Preu per hora administrativa dels operaris).
 3. Subministrament de càrrega de gas refrigerant R-410-A per línies amb excés de metres (Consultar el preu del gas).
 4. Un desplaçament superior a 50km (Consultar el preu del km extra).
 5. Quelcom no contemplat en el apartat de s’inclou.

Garantia de la posta en marxa

La posta té una garantia de 2 anys, aquesta inclou la pèrdua de gas fluorat en cas que sigui per causes derivades de la posta en marxa de MADECO. Si durant la posta en marxa es detecta una anomalia i l’instal·lador responsable de la instal·lació no ens ho deixa corregir quedarà anul·lada la garantia i quedarà reflectit el el albarà de treball de la posta en marxa.