El manteniment dels aires condicionats és molt important per allargar la vida dels equips de refrigeració, tant en sistemes industrials com pàrticulars. Això és degut que l’aparell té molts de components que el seu correcte funcionament és necessari per molts altres.

Una cosa tant senzilla com tenir els filtres plens de pols pot desembocar en un problema tant greu com no permetre que suficient aire passi per la unitat interior, el gas no s’escalfi el suficient (per poder refredar un ambient de 30 a 25ºC es necessari que el gas passi de 2 a 8ºC) i arribi en males condicions en el compressor debilitant-lo, escorant-li la vida i finalment trencant-se.

Apart del filtres també cal vigilar moltes més factors que poden concloure amb el envelliment prematur del equip de refrigeració.

El manteniment és molt important per diverses qüestions.

-La que nosaltres considerem més important és que al mantenir la màquina neta, evitem que s’hagi de fer un sobre-esforç elèctric, amb això evitem el desgast prematur de la màquina i un estalvi en la factura de la llum. Recordem que l’aire condicionat és un element “viu”, respira i si no ho pot fer adequadament es cansa més, per aquest motiu necessitarà consumir més electricitat per fer la mateixa feina.

+Consumir més pot ser degut per dues coses: per falta d’un manteniment adequat ha de treballar més estona per poder fer una mateixa feina; per exemple podria tenir una petita mancança de gas. O bé un component va forçat i fa consumir més, per exemple una turbina que tingui pols incrustada fa pujar el pes i d’aquesta manera el motor necessita més potència. Els dos defectes de manteniment generen més consum i més desgast.

-Altres necessitats d’un aire condicionat, a part de la neteja i el control de gas, és la desinfecció de la unitat. Els aires condicionats fan aigua i per aquest motiu, facilita la propagació de fongs o la reproducció de certes bactèries o virus en les safates de drenatge.

+En el cas dels fongs no donen cap problema, a part de mala olor i que poden sortir en mode de flocs del interior de la màquina. És més perillós la reproducció bacteriana, ja que és la responsable de l’anomenat edifici malalt. Un problema que ens solem trobar en alguns clients sense manteniment és que ens truquen perquè algú els hi ha dit que l’aire condicionat pot provocar refredats i aquest any no paren. És possible? La veritat és que si, quan esternudem alliberem el virus, el flux d’aire de la turbina el pot introduir dins la unitat interior i allà trobar-s’hi molt còmode. Amb el mateix funcionament el va escopint, per això és important tractar la màquina amb biocides específics.

-Per últim, un tècnic especialitzat por detectar anomalies abans de que siguin un problema. A tothom li molesta que el mig de juliol es pari la màquina. Indicis com el soroll, la vibració, restes d’oli o mancança de gas, poden indicar possibles avaries. Les més difícils de detectar són les electròniques ja que tenen una evolució molt ràpida.

Fa un moment hem parlat de la mancança de gas. Molta gent opina, molta gent parla. La realitat és que una màquina que funciona correctament per gas. Cap sistema es estanc el 100% amés, el cicle de compressió i descompressió del gas refrigernat fa que la l’Entropia (U) vagi baixant mentre que l’entalpia (H) és menté. Per això madeco ofereix en els seus manteniment fins a un 10% del gas de la unitat. D’aquesta manera any rera any la màquina funcionarà com el primer dia, de mitjana cada any renovem entre un 2 i un 4% del gas. En cas d’una primera fuita la podem detectar, ja que hi hauria una mencaça important de gas, es progremarà imediatament una nova intervenció amb la qual recuparem el gas que encara quedi, reparar la fuita. Sí es viable aprofitar el gas recuperat i acabar d’ajustar la perdua de gas. En cas que sigui inferior al 10% i es tardi menys de 1h serà una reparació que no només avitarem que el nostre client es qeudi sense aire condicionat uns dies, sino que serà una reparació gratuïta.

Tal i com ja s’ha comentat amb el manteniment inclou un seguit de serveis i material:

  • El desplaçament i la 1r hora a casa el client en cas d’una o vàries avaries.
  • Les visites contrectades.
  • Fins un 10% de la càrrga total de gas de la unitat.
  • Un sistema portatil de climatització en cas d’una averia llarga.
  • Un informe del estat i rendiment de la unitat.
  • Neteja de filtres:

  • Neteja de turbina.

  • Carga i neteja unitat exterior

  • Vídeo promocional