Llista de preus (Sense I.V.A.)

El material d’aquesta llista ja compte amb la ma d’obra per ser instal·lat a casa el client. Són preus referents, cada muntatge serà prèviament revisat a casa el client per un dels nostres tècnics per dur a terme un pressupost adient a les seves necessitats i temps de feina. Les hores i el desplaçament, per les reparacions si que tenen un preu fixat i és el que es mostra a continuació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLOU:

L’I.V.A.

Ajuts de:
Paleta, lampista, pintors i grues.

Qualsevol tipus de legalització que reclami qualsevol administració pública o privada com:
Ajuntament, Generalitat, Comunitats de veïns…

Proves com:
Químiques, Hidràuliques, Medi Ambientals.

*Si per necessitats de la instal·lació no fes falta la canal de protecció dels tubs frigorífics, aquesta serà descomptada. Aquest preu ja inclou la mà d’obra de d’instal·lació.
**Tota instal·lació de desguàs fora de la canal de connexió entre la unitat interior i exterior es farà mitjançant grapes. La canal de 30×30 serà un extra d’aquest tub.
***Les taxes dels gasos refrigerants fluorats depenen de la administració pública, per aquesta raó adjuntem aquí el document oficial 2016
****Qualsevol recanvi, mecànic o electrònic, sense garantia serà proveït al P.V.P recomanat per la marca i serà substituït per hores. El diagnòstic serà abonat al comptat al finalitzar la 1r visita.
El preu del gas Fluorat i el document de gas servei sobre la pujada de preus dels gasos fluorats, adjuntat aquí.